Đôi khi kết quả xét nghiệm cần có ngay sau 4h, GENTIS cũng đáp ứng cho khách hàng, khi huy động toàn bộ nhân vật lực cho xét nghiệm ấy.

Các gói xét nghiệm ADN huyết thống làm nhanh (4h, 6h, 8h) hoàn toàn chính xác như tất cả các gói thời gian khác. Tuy nhiên giá dịch vụ cao hơn do tất cả mọi nguồn nhân lực, thiết bị chỉ để phục vụ cho mẫu làm nhanh đó.

Gói thời gian lâu giá rẻ cũng chính xác như vậy, nhưng có thể tập hợp làm nhiều mẫu một lúc nên chi phí rẻ hơn.

Quy trình xét nghiệm ADN

© Copyright 2024 - GENTIS – ADN, NIPT chuẩn Quốc tế Designed by Ci Digi Solutions