Armed Force DNA Identification Laboratory (AFDIL) – Phòng giám định nhận dạng ADN của quân đội Mỹ, từ ngày 17 đến 19/01/2017 GENTIS đã tổ chức đợt đào tạo.

Nhận được sự giúp đỡ từ Armed Force DNA Identification Laboratory (AFDIL) – Phòng giám định nhận dạng ADN của quân đội Mỹ, từ ngày 17 đến 19/01/2017 GENTIS đã tổ chức đợt đào tạo “Nâng cao năng lực giám định hài cốt” cho tất cả các kỹ thuật viên xét nghiệm tại Trung tâm.

Mục đích đào tạo: nâng cao khả năng, hiệu suất tách chiết ADN đồng thời hạn chế tối đa sự nhiễm mẫu trong tách chiết DNA từ các mẫu xương hài cốt.

Phương pháp tách chiết mới này có nhiều ưu điểm so với phương pháp cũ.

Sau đợt đào tạo này, kỹ thuật viên GENTIS đã được cập nhật và nâng cao khả năng chuyên môn, kỹ năng thực hành, tiếp cận với các phương pháp, kỹ thuật tiên tiến đang được áp dụng tại Mỹ.

© Copyright 2023 - GENTIS – ADN, NIPT chuẩn Quốc tế Designed by Ci Digi Solutions