Đối tác GENTIS

GENTIS đang phát triển một chiến lược quan hệ đối tác, đặc biệt là trong công nghệ sinh học và gen di truyền, thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược trên toàn thế giới với các chuyên gia danh tiếng để đạt được những bước tiến bộ nhanh hơn, tốt hơn hướng đến nâng cao chất lượng thể chất và trí tuệ người Việt.

Cải tiến, yếu tố cốt lõi trong chiến lược của GENTIS, khởi nguồn từ tinh thần sáng tạo, uy tín, tận tâm và sẵn sàng tiếp thu cái mới.

Là công ty chăm sóc sức khỏe toàn cầu, chúng tôi đang tìm kiếm tất cả các quan hệ hợp tác công và tư giúp mở cánh cửa đi vào các giải pháp mới để chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Chúng tôi mong muốn giữ vị trí tiên phong trong nhiều lĩnh vực phân tích di truyền và phân tích di truyền trong hỗ trợ y tế hoặc đơn giản chỉ là mở rộng danh mục của chúng tôi với các dịch vụ hoặc công nghệ hiện không thuộc lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu của chúng tôi. Điều này sẽ giúp chúng tôi không chỉ duy trì vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực chuyên môn di truyền hiện tại mà còn tìm kiếm những sản phẩm và liệu pháp trong các lĩnh vực mà các chương trình của chúng tôi hiện nay chưa khảo sát đến.

Thông qua sự hợp tác mang tính chiến lược với các Bệnh viện lớn như: BV Việt Pháp, BV Bạch Mai, BV Quốc tế Hạnh Phúc, BV Hùng Vương, BV 115, BV CIH, GENTIS được cấp giấy phép tại Việt Nam về chuyển giao công nghệ ILLUMINA Mỹ.

Bệnh Viện Bưu điện

Bệnh viện Bưu điện

 

Bệnh Viện Gia An 115

Bệnh viện Gia An 115

 

Bệnh Viện Hạnh Phúc

Bệnh viện Hạnh phúc

 

Bệnh Viện Hoàn Mỹ

Bệnh viện Hoàn Mỹ

 

Bệnh Viện Hùng Vương

Bệnh viện Hùng Vương

 

Bệnh Viện Mỹ Đức

Bệnh viện Mỹ Đức

 

Bệnh Viện Nd 115

Bệnh viện Nhân dân 115

 

Bệnh Viện Quốc Tế City

Bệnh viện Quốc tế City

 

Medilab

Medilab

 

Vinmec

Vinmec