TỔNG QUAN VỀ XÉT NGHIỆM HLA-B27

Xét nghiệm HLA-B27 xác định sự hiện diện hay vắng mặt của protein HLA-B27 trên bề mặt tế bào bạch cầu hoặc gen mã hoá cho protein HLA-B27 của mỗi người.

VÌ SAO NÊN XÉT NGHIỆM HLA-B27

Xét nghiệm HLA-B27 Là xét nghiệm cận lâm sàng giúp bác sĩ chẩn đoán xác định bệnh viêm cột sống dính khớp đặc biệt trong trường hợp biểu hiện trên X-quang thường quy chưa rõ ràng.

Ngoài ra xét nghiệm HLA-B27 là tiêu chuẩn hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán đối với các bệnh lý:

  • Viêm khớp dạng thấp thiếu niên (JRA)
  • Viêm khớp phản ứng (hội chứng Reiter)

AI NÊN XÉT NGHIỆM HLA-B27

Bệnh nhân có nghi ngờ mắc bệnh:

  • Viêm cột sống dính khớp;
  • Viêm khớp dạng thấp thiếu niên;
  • Viêm khớp phản ứng.

TẠI SAO XÉT NGHIỆM HLA-B27 TẠI GENTIS

GENTIS là đơn vị tiên phong trong phân tích di truyền tại Việt Nam