Nói đến giám định ADN tại Việt Nam không thể không nhắc đến Đại tá Hà Quốc Khanh – Người đầu tiên mang giám định ADN về Việt Nam; Chuyên gia giám định của nhiều đại án; nguyên Giám đốc Trung tâm Giám định ADN, nguyên Phó Viện trưởng Viện khoa học hình sự, Bộ Công an, hiện là cố vấn khoa học tại Công ty cổ phần phân tích di truyền GENTIS. Mời quý vị cùng khám phá “hồ sơ” của Đại tá Hà Quốc Khanh.

Bài và ảnh: Thu Hà – Ngọc Phú – Tuyết Mai

© Copyright 2023 - GENTIS – ADN, NIPT chuẩn Quốc tế Designed by Ci Digi Solutions