Chi nhánh Gentis tại Khánh Hòa – Điểm thu mẫu xét nghiệm

 

Địa chỉ 132 Hoàng Văn Thụ, Phường Phương Sài, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Hotline 0935 699 935