ISO 9001 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng của các tổ chức, doanh nghiệp. Phiên bản ISO 9001:2015 chính thức được ban hành và áp dụng từ ngày 15/9/2015 (thay thế cho phiên bản ISO 9001:2008)

ISO 9001 là gì?

ISO 9001 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng của các tổ chức, doanh nghiệp. Phiên bản ISO 9001:2015 chính thức được ban hành và áp dụng từ ngày 15/9/2015 (thay thế cho phiên bản ISO 9001:2008), với những thay đổi đột phá theo tư duy mới “tư duy dựa trên rủi ro- Rick Based thinking”, giúp doanh nghiệp nâng cao được lợi nhuận/ hiệu quả cho hoạt động kinh doanh, kiểm soát các quá trình tạo ra sản phẩm, dịch vụ và quy định kiểm soát có hệ thống các hoạt động để đảm bảo rằng các nhu cầu và mong đợi của khách hàng được đáp ứng.
Nắm bắt được ý nghĩa và tầm quan trọng của HT QLCL mang lại, các cấp quản lý tại Gentis đã thay đổi tư duy để ‘làm mới” và thúc đẩy sự phát triển của Gentis, áp dụng triệt để các yêu cầu của HT QLCL vào công tác quản lý và hoạt động của công ty.

Lợi ích của việc áp dụng HT QLCL theo ISO 9001:2015 tại các doanh nghiệp và tại GENTIS

 • Nâng cao hiệu quả kinh doanh: Luôn luôn lắng nghe và thấu hiểu nhằm thỏa mãn các nhu cầu chính đáng của KH, cải tiến chất lượng, tăng cường sức cạnh tranh trong nước và quốc tế.
 • Gentis ưu tiên và trú trọng xây dựng Hệ thống quản lý gọn nhẹ, chặt chẽ, vận hành hiệu quả và linh hoạt trong công tác quản lý. Vì vậy, Hiệu quả của HTQL giúp giảm thiểu chi phí, phát huy nội lực, phát triển bền vững, gia tăng lợi nhuận.
 • Nâng cao công nghệ, kỹ năng làm việc của nhân viên đã được lập thành văn bản. Mọi người hiểu rõ hơn vai trò của mình trong công ty, biết rõ trách nhiệm và quyền hạn của mình hơn nên chủ động thực hiện công việc. Nhân viên được đào tạo huấn luyện tốt hơn, chuyên nghiệp hơn.
 • Tăng cường việc trao đổi thông tin, chia sẻ, làm giàu nguồn tài sản tri thức của công ty. Quản lý hệ thống thông tin, bảo mật thông tin KH.
 •     Áp dụng HT QLCL nhằm tăng cường văn hóa công ty, tình đoàn kết và môi trường làm việc hợp tác, chia sẻ, chủ động.
 •     Thực hiện công việc theo chu trình PDCA. Lập kế hoạch công việc và theo dõi quá trình thực hiện, tăng năng suất, kiểm soát được thời gian trong quá trình xét nghiệm.
 •      Ban Kiểm soát tăng cường hoạt động kiểm soát, giám sát chất lượng tại tất cả các phòng ban. Đặc biệt là TTXN luôn được ưu tiên áp dụng và đào tạo thực hiện các biện pháp đảm bảo chất lượng kết quả xét nghiệm. Nhằm cung cấp cho KH kết quả chính xác, tin cậy.

Để vận hành hiệu quả HT QLCL theo ISO 9001:2015, BLĐ công ty đã đưa ra Chính sách chất lượng, kim chỉ nam cho hoạt động xét nghiệm tại Gentis:

Chính sách chất lượng của Gentis là luôn tạo ra các xét nghiệm và dịch vụ có chất lượng cho khách hàng.

Nôi dung chính sách chất lượng:

 • Thỏa mãn tối đa các yêu cầu chính đáng của khách hàng.
 • Đầu tư máy móc thiết bị, công cụ hỗ trợ để nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ.
 • Mở rộng thị trường ra các thành phố lớn trên cả nước.
 • Đào tạo liên tục nâng cao năng lực đội ngũ CB-NV.
 • Cung cấp đầy đủ nguồn lực đảm bảo nhu cầu của hệ thống quản lý chất lượng.
 • Duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015 và ISO 15189:2012.
Chính sách chất lượng được thiết lập đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và ISO 15189:2012. Toàn thể CBCNV công ty đều thấu hiểu và thực hiện đúng theo chính sách chất lượng này.
© Copyright 2024 - GENTIS – ADN, NIPT chuẩn Quốc tế Designed by Ci Digi Solutions