Hiện nay trong một số trường hợp như quan hệ cận huyết chúng tôi có thể phân tích tới 200 locus gen bằng máy phân tích ADN thế hệ mới để xác định với độ chính xác lên tới 99,99999999998%.

Bởi vì chúng tôi xây dựng, quản lý và sử dụng phương pháp theo các phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Về nhân sự:

Có đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong đó có nhiều người thường xuyên tham gia vào mạng lưới khoa học hình sự Châu Á để cập nhật các công nghệ của thế giới áp dụng cho công ty.

Về thiết bị:

Chúng tôi đầu tư máy phân tích ADN tiên tiến hiện nay để phân tích ADN. Công ty chúng tôi có cán bộ kỹ thuật có 8 năm kinh nghiệm về lắp đặt và bảo dưỡng các máy phân tích ADN do vậy công ty chúng tôi là đơn vị ở Việt Nam thực hiện chế độ bảo dưỡng máy nghiêm ngặt, cứ 3 tháng 1 lần các kỹ thuật của  công ty sẽ bảo dưỡng và chuẩn lại máy để đảm bảo máy có độ chính xác như ban đầu.

Về bộ kít sử dụng:

Sử dụng bộ Kit phân tích 16 locus gen Identifiler và GlobalFiler 24 locus của hãng Appliedbiosystems – Mỹ, đây là bộ kit có độ chính xác và ổn định cao vì vậy nó được sử dụng phổ biến nhất thế giới hiện nay (chiếm 80%). bộ kit này được Viện Khoa học hình sự Bộ Công An Việt Nam thử nghiệm, xác định tần số đa hình của chủng người Việt và xác nhận tính đa hình cao đối với chủng người Việt từ năm 2006. Do vậy bộ kít này đã được Lực lượng Công an Việt Nam đưa vào sử dụng trong Truy nguyên cá thể (xác định tội phạm) và xác định huyết thống cha – con, mẹ – con từ năm 2007 với độ chính xác 99.99998%.

Hiện nay trong một số trường hợp như quan hệ cận huyết chúng tôi có thể phân tích tới 200 locus gen bằng máy phân tích ADN thế hệ mới để xác định với độ chính xác lên tới 99,99999999998%.

© Copyright 2024 - GENTIS – ADN, NIPT chuẩn Quốc tế Designed by Ci Digi Solutions