Hiện nay có nhiều hãng sản xuất các bộ kit được dùng trên thế giới. Nhưng chỉ có các bộ kit Identifiler của hãng Appliedbiosystems – Mỹ là được dùng phổ biến nhất và là bộ kít chuẩn CODIS của FBI, Mỹ.

Có rất nhiều hãng sản xuất bộ kit được sử dụng để xét nghiệm ADN. Tùy thuộc vào chất lượng mà người ta sử dụng của hãng sản xuất nào. Hiện nay có nhiều hãng sản xuất các bộ kit được dùng trên thế giới. Nhưng chỉ có các bộ kit Identifiler của hãng Appliedbiosystems – Mỹ là được dùng phổ biến nhất và là bộ kít chuẩn CODIS của FBI, Mỹ. Ưu điểm của bộ kit này là độ nhạy cao, tín hiệu phân tích rõ nét do đó kết quả có độ chính xác cao nhất. Do đó nó được sử dụng phổ biến nhất thế giới hiện (chiếm 80%) cho công việc giám định ADN, xây dựng tàng thư ADN và xác định huyết thống.

Ở Việt nam bộ kit này được Viện Khoa học hình sự Bộ Công An thử nghiệm, xác định tần số đa hình của chủng người Việt và xác nhận tính đa hình cao đối với chủng người Việt từ năm 2006. Do vậy bộ kít này đã được Lực lượng Công an Việt Nam đưa vào sử dụng trong Truy nguyên cá thể (xác định tội phạm) và xác định huyết thống cha – con, mẹ – con từ năm 2007 với độ chính xác 99.99998%.

Nhằm đáp ứng độ chính xác cao nhất, công ty GENTIS chúng tôi chỉ sử dụng các bộ kit của hãng Appliedbiosystems để xét nghiệm ADN.

© Copyright 2024 - GENTIS – ADN, NIPT chuẩn Quốc tế Designed by Ci Digi Solutions