[TUYỂN DỤNG] Điều dưỡng thu mẫu di động – GENTIS HCM

[TUYỂN DỤNG] Điều dưỡng thu mẫu di động - GENTIS HCM
[TUYỂN DỤNG] Điều dưỡng thu mẫu di động – GENTIS HCM

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1.Kiểm soát hoạt động chuyên môn

 • Thu nhận mẫu di động
 • Hỗ trợ tư vấn/ thu mẫu tại công ty
 • Làm thủ tục bàn giao mẫu cho TTXN tại công ty
 • Làm thủ tục bàn giao kết quả cho khách hàng, nhân viên tại công ty
 • Làm thủ tục xác định tình trạng công nợ với kế toán về mẫu xét nghiệm
 • Nắm bắt những phản hồi của khách hàng, tập hợp báo cáo gửi trưởng nhóm/ trưởng phòng giải đáp
 • Trực tại địa điểm thu mẫu khi có yêu cầu
 • Hỗ trợ chuẩn bị dụng cụ, vật tư cho việc thu mẫu, cung cấp cho khách hàng

2.Quản lý

 • Sử dụng và bảo quản đúng quy định tài sản công ty giao
 • Thực hiện quy định về tổ chức, quy định thủ tục văn bản, hành chính pháp lý, tài chính kế toán

3. Báo cáo

 • Báo cáo số liệu dịch vụ được phân công hoàn thiện kết quả hàng ngày
 • Theo dõi lộ trình đi đường
 • Lập báo cáo hàng tuần và kế hoạch của tuần tiếp theo gửi cho trưởng bộ phận

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Có kinh nghiệm làm việc tại các đơn vị y tế,
 • Bết lấy mẫu máu tĩnh mạch.

THÔNG TIN KHÁC

 • Độ tuổi: 21 – 25

Ứng tuyển vị trí này

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx
© Copyright 2024 - GENTIS – ADN, NIPT chuẩn Quốc tế Designed by Ci Digi Solutions