Trung tâm xét nghệm GENTIS được công nhận đạt ISO 15189 vào ngày 13/3/2019 bởi Văn phòng công nhận chất lượng (BoA) trực thuộc Bộ Khoa học công nghệ.

ISO 15189 tiêu chuẩn cao cho xét nghiệm NIPT

Hiện nay, GENTIS đang áp dụng triệt để các yêu cầu về hệ thống, kĩ thật, máy móc, trang thiết bị, nhân sự…. đảm bảo chất lượng xét nghiệm theo ISO 15189.

BoA là thành viên ký thỏa ước thừa nhận lẫn nhau MRA của APLAC (Tổ chức công nhận các phòng thí nghiệm Châu Á – Thái Bình Dương) và ILAC (Tổ chức Công nhận các phòng thí nghiệm quốc tế) cho chương trình Phòng thí nghiệm y tế (VILAS-MED)- ISO 15189. Trung tâm xét nghệm GENTIS được công nhận đạt ISO 15189 vào ngày 13/3/2019.

Ngoài số VILAS MED 101 của BoA thì trên phiếu kết quả của GENTIS sẽ có dấu thừa nhận quốc tế ILAC-MRA. Điều này chứng tỏ kết quả xét nghiệm NIPT của GENTIS sẽ được nhiều nước trên thế giới công nhận.

Chuyên gia nói gì về ISO 15189

PGS. TS Vũ Bá Quyết – Nguyên Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết: “Xét nghiệm NIPT-illumnia đã đạt được chuẩn 15189 thì ngay ISO 15189 cũng đủ để nói lên chất lượng của phòng xét nghiệm này.
GENTIS lại được chuyển giao của hãng Illumina (Mỹ) ???????? thì tôi cho đây là 1 nơi xét nghiệm đáng tin cậy nhất, hỗ trợ giải quyết được rất nhiều vấn đề khi sàng lọc trước sinh, bệnh nhân đỡ phải lo lắng.

© Copyright 2024 - GENTIS – ADN, NIPT chuẩn Quốc tế Designed by Ci Digi Solutions